Skredkonferansen ble i 2019 avholdt på Voss 1.-3. november. Dagen i forveien var det en egen workshopdag der fire utvalgte tema ble gjennomgått mer i detalj. Norskred hadde ansvar for flere av workshopene, og vi hadde i tillegg et medlem i programkomiteen på selve konferansen.

Programkomiteen hadde valgt «kultur» som et gjennomgående tema, enten det gjaldt turkultur, beslutningskultur eller forskningskultur. Dette gikk som en rød tråd gjennom programmet.

Filer fra presentørene legges etter hvert ut her.

Workshoper

Torsdagen i forveien fikk Norskred anledning til å arrangere faglige idedugnader i samarbeid med Skredkonferansen. Vi valgte følgende tema:

  1. Skredlære i folkehøgskole (for lærere og veiledere)
  2. Søk og redning med organiserte grupper (for lærere og veiledere)
  3. Sikringshåndbok og bransjestandard (teknisk/naturvitenskapelig)
  4. Lokal snøskredvarsling (teknisk/naturvitenskapelig)

Etter hvert som vi får tillatelse til å legge ut dokumentasjon, så gjør vi dette her:

Skredlære i folkehøgskole

Workshopen innehold en gjennomgang av spørreundersøkelse blant folkehøgskolelærere. Deretter ble følgende tema drøftet muntlig blant de ca. 30 frammøtte:

  1. Nestenulykker; hvor vanlige er de?
  2. Felles kompetanseutvikling; hvordan kan det legges til rette for felles for?
  3. Samordning av læringsmål, metoder og prosedyrer

Et faglig utvalg blant folkehøgskoleansatte jobber videre med å lage anbefalinger til skolene ila. 2020.

Søk og redning med organiserte grupper

Faglig gjennomgang og praktiske øvelser for mer enn 50 deltakere, organisert av Manuel Genswein. Flere av metodene er dokumentert på mountainsafety.info.

Sikringshåndbok og bransjestandard

Workshop med om lag 30 deltakere. NVE stod for innholdet.

Sikringshandboka (Reidun Nikolaisen og Siv Seljesæter, NVE)

Bransjestandard (Odd-Arne Mikkelsen, NVE)

Lokal snøskredvarsling

Dette var en workshop med drøyt 30 deltakere som hadde erfaring med lokal skredvarsling.

Arbeidsgruppe i EAWS

Innlegg fra Skred AS (presentert muntlig)

Innlegg fra Wyssen Norge AS

Innlegg fra NGI

Innlegg fra Statens vegvesen

Innlegg fra NVE (presentert muntlig)

Innlegg fra Vedurstofa Islands

Referat fra workshopen

Fagkveld på Skredkonferansen

Rapport 2019/02 fra studentutvalget