Ressurser fra konferanser

Andre fagressurser

Nedenfor gir vi en oversikt over øvrige fagressurser på nettet. Hjelp oss gjerne med å holde oss oppdatert.

Terrenget

Været

Snødekket

Menneskelige faktorer

  • NORSKREDs oversikt over fagfellevurderte artikler (2014-2017).

Vurdering av skredfare

Skredhistorikk

Kjente skredpunkt

Akseptkriterier

Diverse litteratur på nett

Dine ønsker?

Har du tips eller ønsker til innhold på siden? Kontakt oss på norskred@norskred.no!