Siste innlegg:

–  Naturen er en krevende læremester

– Hver vinter retter flere og flere skituppene inn i bratt terreng. Det går ikke alltid bra. Noen tar valg som fører til at de dør i snøskred. Å vurdere skredfaren er vanskeligere enn mange tror. Naturen er en krevende læremester, hevder tindevegleder og PhD-stipendiat Markus Landrø m. fl. i to ferske publikasjoner.

Les mer

Snøskred på universitet og høgskoler

Studentene i Norskred syntes det var vanskelig å få oversikt over hvor det var mulig å studere snøskred i Norge. Derfor laget de like godt oversikten elv. Derfor laget de like godt oversikten selv. Les rapporten deres her.

Les mer


Workshop på Skredkonferansen

I samarbeid med Skredkonferansen på Voss 1.-3. november har vi fått mulighet til å fylle workshopene dagen i forveien (torsdag 31. oktober) med faglig innhold.

Vi har lagt opp til fire workshoper. Programmet for disse ser du på bloggsidene våre. Påmelding skjer på skredkonferansen.no.

Les mer

Hils på studentutvalget

Studentutvalget består av fem engasjerte studenter som ivrer litt ekstra for at studentene skal få tilgang til relevante fag, lærerike sommerjobber og etter hvert mulighet til å skrive spennende oppgaver om snø, snøskred og håndtering av snøskredfare. Totalt er det 20 studentmedlemmer i Norskred.

Les mer

40 år sidan Engesetfonna

Det tragiske skredet i Engesetfonna i Ørsta som gjekk 10. februar 1979, blir ofte rekna for å vere det største blant dei dokumenterte snøskreda i Norge. Det er førti år sidan ulukka skjedde.

Les meir (10.2.2019)

Utløysing av sørpeskred i ulike snøtypar

bilde5

Vassinnhaldet i snø er ein avgjerande faktor for utløysing av sørpesktred. Men kor avgjerande er det? Og har vi eigentleg særleg med målingar som kan faktisk kan dokumentere dette i felt? Då Sunniva Skuset skulle skrive masteroppgåve ved NTNU, ville ho finne svar på begge desse spørsmåla.

Les meir (8.1.2019)

Yrkesutdanning for skivegledere

DSC_8622

Norske tindevegledere, NORTIND, skiller ut deler av tindeveglederutdanningen i en egen modul som består av snø, skredfag, ski- og breferdsel. I februar starter opptaket til den nye yrkesudtanningen for skivegledere.

Les mer (3.11.2018)

Priser for godt faglig arbeid

Karstein_ISSW2018

Under banketten på ISSW 2018, den internasjonale snøskredkonferansen i Innsbruck, ble det utdelt priser både for yngre og eldre bidragsytere i snøskredfagene. Det norske fagmiljøet var godt representert i begge ender av skalaen.

Les mer (2.11.2018)

Heilårsveg over Strynefjellet i 40 år

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 17.55.58

Den 17. oktober 2018 er det 40 år sidan kong Olav opna heilårsvegen over Strynefjellet. Vegprosjektet var på den tida det største i Sogn og Fjordane nokon gong. Vurdering av snøskredfare og drivsnøproblem var sentrale element i planlegginga.

Les meir og sjå film (17.10.2918)

Endelig program for ISSW 2018

Program_ISSW2018

Organisasjonskomiteen for the International Snow Science Workshop (ISSW) i Innsbruck 7.-12. oktober 2018  har publisert det endelige programmet for konferansen.

Les mer

Snøskredulykker i Noreg – fylkesvis

Nr. 264t Snøskred i Skjåk

Gjennom historia har det vore skredulykker i alle fylke i landet og i nesten alle kommunar. Og berre Oslo, Akershus og Østfold gått fri frå for fatale snøskredulykker.  Vi kan rekne med at snøskred har teke om lag 3000 menneskeliv etter 1600. I alt 2652 menneske er registrert døde.

skredhistorikk

Les mer

Nytt fra EAWS om skredproblemer og skredstørrelser

IMG_2759

Den europeiske foreningen for snøskredvarsling , EAWS, har lagt ut en nyhetssak om standard skredproblem og navn på skredstørrelser. De har i denne sammenhengen sendt NORSKRED en oversettelse på norsk som vi formidler videre til aktuelle interessenter.

Les mer

Om teknologien tar over (masteroppgave)

knutstugu

I dagens samfunn blir stadig mer av hverdagen automatisert. Biler kjører snart av seg selv, fly flyr på autopilot, brød baker seg selv med brødbakemaskin, hytta er fyrt opp når vi kommer frem og så videre. Hvert år stenges norske veger på grunn av snøskred. Er det mulig å sikre vegene automatisk også?

Skjermbilde 2018-08-25 kl. 12.52.03

Les mer

Innlandsklima helt til havs (masteroppgave)

velsand_kantkornet_sno

Vinteren 2018 har vært minnerik i store deler av Norge. I Troms fylke gjorde en tørr start på året 2018 at snøskuffene kunne stå urørt, og hørselvern og skrubbsårplaster ble det viktigste turutstyret for skiglade. Med mars kom også snøen, og det gjorde også snøskredene! For noe hadde skjedd med snøen som kom i februar.

Skjermbilde 2018-08-25 kl. 12.52.03

Les mer

Ny håndbok om vegbygging

Vegvesen__7784

Den nye utgaven av den viktigste vegnormalen, håndbok N200 Vegbygging, er nylig publisert av Statens vegvesen på vegvesen.no. Normalen er gyldig fra 15. juli og erstatter dermed forrige versjon fra 2014. De skredfaglige temaene er i hovedsak samlet i kapittel 2 om underbygging og vegskråning.

Les mer

Symposium på Island i april 2019

Seyðisfjörður

Foreningen for rådgivende ingeniører på Island inviterer til internasjonalt symposium i Siglufjörður nord på Island 3.-4. april 2019. Temaet er snøskred og andre raske gravitasjonsstrømmer. NORSKRED formilder gjerne informasjon om dette til våre medlemmer.

Les mer

Vil regionreformen påvirke skredfaget?

binary-2026721-1210609

Stortinget behandlet Regionreformen 8. juni 2017, og resultatet medfører en ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Fra 1. januar 2020 vil antallet fylkeskommuner reduseres fra 19 til 11, inkludert Oslo. Regionreformen har også implikasjoner for hvem som skal jobbe med skredsikring og -beredskap.

Les mer

GIS-algoritme for terrengklassifisering

Fagernesfjellet_ATES_2

Kunnskap om skredterreng hevdes ofte å være den letteste inngangen til å forstå når og hvor vi utsetter oss for potensiell skredfare. I dette blogginnlegget forklarer student Håvard Toft Larsen hvordan han under et utvekslingsopphold ved Montana State University denne våren har jobbet med en algoritme som i GIS kan brukes til automatisk terrengklassifikasjon basert på ATES. 

Les mer

 

Etablering av snøskredforskning i Norge

Karstein lied

En av de store pionerene innen snøskredforskning i Norge, Karstein Lied, gir oss et tilbakeblikk på hvordan det norske samfunnet tidligere håndterte snøskred og andre naturfarer. Vi får et innblikk i prosessen som førte til at Stortinget i 1972 la ansvaret for en mer organisert snøskredforskning til NGI og vi får høre hvordan Karstein selv fant sin vei inn i snøskredfaget.

Les mer

Snøskredet på Rise 19. februar 1968

Nr. 750t Risefonna1968

Ulykkesskredet på Rise ved Sæbø i Ørsta gjekk tidleg om morgonen den 19. februar 1968. Trass i at grenda låg heilt i utkanten av skredet, vart skadene svært store. Fire av fem gardsbruk vart øydelagt, 13 personar vart liggande under snøen, og tre av desse omkom. Hendinga var med på å belyse behovet for organisert snøskredforsking i Norge. Måndag 19. februar er det 50 år sidan dette skjedde.

Les meir

Podcast om folk og snøskred

DSC03288 1

Hun ble nesten drept i et snøskred. Nå forsker Andrea Mannberg hvorfor mennesker tar risiko i snøskredterreng og hvilke beslutninger som ligger bak. Mannberg er samfunnsøkonom ved UiT Norges Arktiske Universitet. I en podcasten «Observatoriet» forteller hun fra egne opplevelser og gir et innblikk i hva  forskningen går ut på. Og når du først er i modus; her er flere podcaster!

Les mer

Dei verste skredulykkene

Nr. 575t Kletthamranvinter, skredgrenser

Heile åtte fylke vart råka av veldige snøskred i februar 1868. Dette året er ofte omtalt som «redselsåret» i norsk skredhistorie. Berre i februar omkom 121 nordmenn i snøskred. I det i den verste ulukka av alle vart 58 personar råka. Av desse omkom 32.

Les meir

Kletthamranskredet – Norgeshistoriens verste snøskred

Norges hittil verste snøskredtragedie skjedde i Gråura mellom Sunndal og Oppdal natt til 12. februar i 1868. Trær knakk som fyrstikker, og tre gårdsbruk ble utslettet. Folk og dyr var et lett bytte.  32 personer omkom og en rekke ble hardt skadet. Mandag 12. februar er det 150 år siden tragedien skjedde.

Les mer

Snøskred gjennom tidene

Nr. 158At Oaldsb

Visste du at kong Sverres saga er den en eldste skriftlege kjelda som omtalar  snøskredulykker i Norge, nemleg eit skred i Vaksdal vinteren 1180/1181? Og har du høyrt at såkalte avtaksforretningar, som reduserte verdien på gard og grunn etter skredulukker på 1600-talet, er viktige kjelder til det vi i dag veit om historiske snøskred?

Les meir

Presentasjoner fra Skredkonferansen

IMG_3932 (002)

Mange har vært interessert i presentasjonene fra Skredkonferansen på Åndalsnes 2.-5. november 2017.

Arrangøren har nå lagt ut alle tilgjengelige presentasjonsfiler fra de tre siste konferansene (i Sogndal, Trondheim og på Åndalsnes) på sin hjemmeside.

Les mer

Siste nytt og god jul!

godjul

I dag er det nøyaktig ett år siden Norsk skredfaglig forening (NORSKRED) ble stiftet. For sju måneder siden begynte vi å verve medlemmer. Og for sju uker siden ble det første styret valgt av årsmøtet. Styret ønsker å takke for tilliten og ønske alle ei god jul.

Les mer

Skredsatellitter – teknisk sett

sentinel1spr

Seniorforsker Eirik Malnes ved Norut var ukens gjest i podcasten «Teknisk sett» 17. november 2017 da Teknisk Ukeblad ville vite mer om skredovervåking vha. satellitter.

Les mer

T-skjorte og caps

tskjorte

Til Skredkonferansen tar vi med oss t-skjorter og capser med logoen til Norsk skredfaglig forening. Og du kan forhåndsbestille her.

Les mer

Workshop: Praktisk skredundervisning

Skredkonferansen

Programkomiteen for Skredkonferansen og Norsk skredfaglig forening inviterer til workshop på Grand Hotell Bellevue på Åndalsnes 2. november kl 12-17 i forkant av selve konferansen (3.-5. november).

Les mer

Årsmøte 2. november 2017

IMG_1083

I forbindelse med Skredkonferansen 2017 på Åndalsnes, arrangerer vi årsmøte på Norsk Tindesenter 2. november kl 18-20.

Les mer

 Skavler og skavlfall

skavl1

Våren har gått over til sommer de fleste steder i landet. Men fortsatt er det mange skavler i fjellet som det kan være grunn til å passe seg for. Vi har oppsummert noe av det vi vet om skavler i dette innlegget.

Les mer

Hvorfor trenger vi en snøskredforening?

DSC_0036

Hvorfor etablere en skredfaglig forening som bare tar for seg snøskred, tenker du kanskje? Vel, et sted må man begynne.

Les mer