Avalunsj er Norskreds faglunsjserie. Omtrent en gang i måneden inviterer vi medlemmene til digital faglunsj. Vanligvis får vi et 30 minutters faglig innlegg som blir etterfulgt av 15 minutter med spørsmål, svar og debatt.

Vi gjør opptak av noen av faglunsjene, men ikke alle.

Siste opptak finner du her:

Øvrige opptak kan du finne i listen nedenfor:

Ressurser: