Skredfaglige nyhetssaker, med vekt på snø og snøskred, fra Norsk skredfaglig forening.

Se våre siste nyhetsbrev datert:

Bla i nyhetbrevene digitalt på issuu.com/norskred

Bidrag

Her er oversikt over planlagte publiseringer i 2021.

#Skredfag 9 med hovedsak om snøskredstudenter:

  • Frist for å melde bidrag eller foreslå tema: 12. april
  • Frist for å sende inn bidrag: 22. april
  • Publiseringsdato: 29. april

#Skredfag 10 før jul 2021:

  • Frist for å melde bidrag eller foreslå tema: 6. desember
  • Frist for å sende inn bidrag: 9. desember
  • Publiseringsdato: 16. desember

Bruk gjerne denne malen om du skal sende oss et bidrag:

Sosiale medier

Følg emneknaggen #skredfag i sosiale medier, og heng gjerne med oss på twitter (bygd inn på denne siden), instagram og facebook (se linker nederst på siden).

Skredfag på norskred.no

Se ellers disse skredfagsidene:

Mer om skredfag

Vitenskapelig tilnærming til snøskred omfatter flere fagdisipliner. Iallfall dersom vi inkluderer mer enn den opplagte naturvitenskapelige vinklingen. Kunnskap om menneskers forståelse av snøskredfare og konsekvensen av skred for liv, samfunn og konstruksjoner melder seg raskt. Både fjellførere, tindevegledere, lærere, psykologer, leger, ingeniører, geologer, geoteknikere, geofysikere, fysikere, hydrologer, meteorologer, risikoanalytikere og driftspersonell kan gjennom sitt virke jobbe med forebygging av snøskred.

Rydding av etter skred over elva Driva i 2018 (foto: Simon Joachim Oldani, NVE)

Vi bruker derfor ordet skredfag i flertall. Norsk skredfaglig forening ønsker å styrke det faglige samarbeidet på tvers av de disse ulike disiplinene, enten medlemmene kommer fra det ene eller det andre faglige utgangspunktet.

Har du en fagrapport, en publikasjon, kanskje en masteroppgave eller bare et bilde eller en tweet som beskriver faglige resultater innen forskning på, og forebygging av, snøskred? Eller andre skredtyper? Del dem med oss eller merk dem med #skredfag.