Skredfaglige nyhetssaker, med vekt på snø og snøskred, fra Norsk skredfaglig forening.

Se våre siste nyhetsbrev datert:

#Skredfag 07 (27.4.2020)

Bidrag

Frister til å melde inn saker til neste nyhetsbrev:

Nyhetsbrev 8 (lengre nyhetsbrev ila. høsten 2020): 1. oktober 2020

Sosiale medier

Følg emneknaggen #skredfag i sosiale medier, og heng gjerne med oss på twitter (bygd inn på denne siden), instagram og facebook (se linker nederst på siden).

Skredfag på norskred.no

Se ellers disse skredfagsidene:

Mer om skredfag

Vitenskapelig tilnærming til snøskred omfatter flere fagdisipliner. Iallfall dersom vi inkluderer mer enn den opplagte naturvitenskapelige vinklingen. Kunnskap om menneskers forståelse av snøskredfare og konsekvensen av skred for liv, samfunn og konstruksjoner melder seg raskt. Både fjellførere, tindevegledere, lærere, psykologer, leger, ingeniører, geologer, geoteknikere, geofysikere, fysikere, hydrologer, meteorologer, risikoanalytikere og driftspersonell kan gjennom sitt virke jobbe med forebygging av snøskred.

Vi bruker derfor ordet skredfag i flertall. Norsk skredfaglig forening ønsker å styrke det faglige samarbeidet på tvers av de disse ulike disiplinene, enten medlemmene kommer fra det ene eller det andre faglige utgangspunktet.

Har du en fagrapport, en publikasjon, kanskje en masteroppgave eller bare et bilde eller en tweet som beskriver faglige resultater innen forskning på, og forebygging av, snøskred? Eller andre skredtyper? Del dem med oss eller merk dem med #skredfag.