Styret ble valgt under årsmøtet 10. mai er senere konstituert slik:

  • Markus Eckerstorfer, leder (valgt for 2021-2023)
  • Tore Humstad, nestleder (valgt for 2020-2022)
  • Birgit K. Rustad, medlem (valgt for 2021-2023)
  • Albert Lunde, medlem (valgt for 2020-2022)
  • Stian Langeland, medlem (valgt for 2021-2022)
  • Urpu Hapuoja,  1. vara (valgt for 2021-2022)
  • Håvard Toft Larsen, 2. vara (valgt for 2021-2022)

*) I følge foreningens vedtekter (§ 4) som ble vedtatt 21.3.2018, skal styret bestå av fem faste medlemmer (valgt for to år) og to varamedlemmer (valgt for ett år).