Styret ble valgt under årsmøtene 2. november 2017 og 22. mai 2019 og er senere konstituert slik:

  • Tore Humstad, leder (valgt for 2018-2020)
  • Birgit K. Rustad, nestleder (valgt for 2019-2021)
  • Markus Eckerstorfer (valgt for 2019-2021)
  • Andrea Mannberg, medlem (valgt for 2018-2020)
  • Stian Langeland, medlem (valgt for 2019-2021)
  • Kalle Kronholm, 1. vara (valgt for 2018-2020)
  • Rune Engeset,  2. vara (valgt for 2019-2020)

*) I følge foreningens vedtekter (§ 4) som ble vedtatt 21.3.2018, skal styret bestå av fem faste medlemmer (valgt for to år) og to varamedlemmer (valgt for ett år).