Følgende overordnede for strategi ble vedtatt av årsmøtet i Norsk skredfaglig forening 13. mai 2020, som konkretisering av formålet vedtektene § 2:

Norsk skredfaglig forening skal:

  • Fremme velfundert fagutøvelse (frivillig, profesjonelt og akademisk)
  • Styrke samfunnets forståelse av snøskred
  • Formidle faglige nyheter om snøskred
  • Støtte utvikling av faget
  • Bidra til formalisert skredutdanning
  • Styrke samarbeidet i fagmiljøet