Styret kan oppnevne egne fagkomiteer og arbeidsutvalg for å ta seg av spesielle aktuelle saker. Årsmøtet utnevner valgkomite. 

Foreløpig er komiteene nevn nedenfor etablert.

Valgkomite

Følgende medlemmer ble av årsmøtet 2019 valgt til å sitte i valgkomiteen fram til årsmøtet i mai 2020:

 • Rune Abildgaard Sørensen (leder)
 • Martine Holm Frekhaug
 • Karsten Müller
 • Henrik Langeland

Mandatet til valgkomiteen er beskrevet vedtektene § 14.

Studentutvalg 

Styret ønsker tett dialog med studentene for på denne måten å bidra til gode og samfunnsviktige studieprogram- og emner, spennende og relevante studentoppgaver og dertil god veiledning. Norskred har derfor oppretta et studentutvalg som kan hjelpe oss med å finne ut hvordan vi kan bidra til dette gjennom kontakt med både studenter og lærestedene. Representanter fra studentutvalget vil når det er naturlig delta i styremøtene. Disse er med i studentutvalget:

 • Ørjan Søderblom, Universitetet i Oslo,  Institutt for geofag (leder)
 • Thomas Austin Stormoen, NTNU, Institutt for geovitenskap og petroleum
 • Brage Heill, UiT Norges Arktiske Universitet/Center for Avalanche Research and Education (CARE)
 • Håvard Toft Larsen, UiB/Institutt for geovitenskap og UiO/Institutt for geofag
 • Emil Solbakken, NTNU, Institutt for geovitenskap og petroleum

Les ellers mer om vårt opplegg for studentmedlemmer.

ATES-komite

Norskred ga sommeren 2018 innspilll til NVE om den tekniske modellen i en norsk utgave av ATES. Følgende deltok:

 • Andrea Mannberg (kalte inn)
 • Linda Hallandvik
 • Christer Lundberg Nes
 • Håvard Toft Larsen (studentmedlem)
 • Birgit K. Rustad
 • Tore Humstad

Praktisk skredundervisning (i folkehøgskoler)

Utvalget vil i samarbeid med styret ta utgangspunkt i erfaringene fra workshop om praktisk skredundervisning 2. november 2017. Mandat vil bli formulert etter workshopen. Målgruppen er i hovedsak folkehøgskoler o.l. som gir praktisk undervisning i håndtering av skredfare med grupper på tur.  Foreløpig (pr. 24.10.2017) blir følgende medlemmer  med i utvalget:

 • Lars-Ove Eikje, Nordfjord folkehøgskule
 • Eirik Loftesnes, Møre folkehøgskole
 • Svein Ivar Moltu, Molde folkehøgskole
 • Tore Humstad, styrets representant

Utvalgetskal helst bli supplert med 2-3 medlemmer.

Andre utvalg

Andre utvalg kan bli utnevnt etter hvert som behovene og ressursene melder seg. Ta kontakt med styret dersom du ønsker å foreslå et tema som bør jobbes videre med. Noen aktuelle tema kan f.eks. være:

 • Kompetansestiger
 • Skreddynamikk
 • Faresonekartlegging
 • Internasjonalt utvalg
 • Regelverk