Dersom du eller din bedrift ønsker å støtte opp om formålet til foreningen gjennom å bidra økonomisk eller med andre ressurser, kan du bli støttemedlem. Som støttemedlem har du ingen andre forpliktelser eller rettigheter (som stemmerett) enn et ønske om å støtte opp om arbeidet. Du kommer inn i våre kontaktlister og får tilgang til relevant informasjon.

Du kan søke om støttemedlemskap i skjemaet nedenfor. Standard støttebeløp er pt. minimum 2 000,- kr/år for bedrifter med færre enn ti ansatte, og minimum 5 000,- kr/år for bedrifter med ti eller flere ansatte.