Her kan du søke om personlig medlemskap i foreningen. Som personlig medlem får du mulighet til å utvikle foreningen gjennom stemmerett i årsmøtet og anledning til å ta på deg verv eller delta i komiteer og kurs. Du forplikter deg bare til betale årskontingenten. 

Styret behandler medlemsøknader om lag en gang pr. måned. Opptakskrav er gitt i margen.

Et personlig medlemskap koster pt. 500,- kr/år.