Norsk skredfaglig forening er en medlemsdrevet frivillig organisasjon. Foreningens arbeid er finansiert av personlige medlemmer og eventuelle støttemedlemmer.  Vi ønsker også å holde oversikt over og bistå studenter som gjennomfører oppgaver innen snøskredfaglige problemstillinger.   

Her kan du finne informasjon om hvordan du knytter deg til foreningen:

Medlemsoversikt (pr. 20.12.2018)

  • Personlige medlemmer: 104
  • Studentmedlemmer: 17
  • Støttemedlemmer: 8