På denne siden finner du informasjon om relevante konferanser, kurs og diverse frister som vi kjenner til. Vi beskriver noen begivenheter vi kjenner til i 2019, og legger kontinuerlig inn diverse hendelser i kalenderen. Hjelp oss gjerne med å holde oss oppdatert. 

Møtepunkt i 2019:


ISLAND (Siglufjörður): Snow 2019, 3.-5.4.2019 

merki1-1-300x183

International Symposium on Mitigation Measures against Snow Avalanches and other Rapid Gravity Mass Flows (arr: VFI)

Read more

NETTMØTE (NORSKRED): Faglunsj

  • 11.4.2019 kl. 11:00-11:45: Snøprofilverktøyet i regObs
  • 10.5.2019 kl. 11:00-11:45: KAST (Klassifisering av skredterreng)


NETTMØTE: Årsmøte (NORSKRED),  13. mai 2019, kl. 19-21

norskredLogo_farge_kunURL_norsk_vertikal @800px

Årsmøtet holdes hvert år innen 1. juni. Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. april. Vi legger inn et godt faglig foredrag før vi går gjennom formalitetene, velger styre og valgkomite og fastsetter kontingent for 2020. Avstemming på nett i etterkant av møtet.


VOSS: Nordisk skredkonferanse, 31.10 – 3.11.2019

Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv arrangeres annethvert år og samler fagfolk og friluftsentusiaster fra hele landet. Formålet med nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv er å få til en jevnlig utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng. Siktemålet er å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge gjennom oppdatert kunnskap med norske og internasjonale fagmiljøer.

Årets konferanse blir avholdt 31.10-3.11 på Fleischers hotel på Voss.


OSLO: Oppstartssamling for observatører og varslere i snøskredvarslinga, 13.-14.11.2019

varsom

Sesongstart for faste observatører og varslere i den regionale snøskredvarslinga i Norge.  Lærdom fra forrige sesong, gjennomgang av nye rutiner og verktøy og felles fokus på andres og egen sikkerhet står på agendaen.

Tips oss!

norskred_calendar

Tips oss gjerne på norskred@norskred.no om du har informasjon som du vil dele med andre.

Gjennomførte møtepunkt

BERGEN: Rassikringskonferansen, 19.2.2019

nasjonal rassikringsgruppe logo 010

Nasjonal rassikringsgruppe består av fylkestingrepresentanter fra 9 fylker med mål er å få utarbeidet og vedtatt en Nasjonal skredsikringsplan for sikring av alle skredpunkt (på veg) med skredfaktor høy eller middels i løpet av neste 12-årige NTP-periode. Den 19. februar 2019 arrangerer de nasjonal rassikringskonferanse i Bergen. Med konferansen ønsker de å utfordre sentrale aktører på feltet om viktigheten av en slik helhetlig plan.

Les mer


VATNAHALSEN: Topptursymposium, 28.2. – 3.3.2019 

topptursymposium.png

Arrangøren har samlet et knippe av landets ledende aktører innen sikkerhet rundt toppturaktiviteter, tindebestigning med ski, og generell frikjøring. Denne helgen byr på en ypperlig introduksjon for deg som har lyst til å komme ordentlig i gang med toppturer.

Les mer


GARDERMOEN: Bransjeseminar: Skred i bratt terreng, 19.3.2019 

NVE arrangerer sitt årlige bransjeseminar om skred i bratt terreng. Med skred i bratt terreng meiner ein skredtypar som snøskred, sørpeskred, jordskred, flaumskred, stainsprang og steinskred.

Les meir  


TRONDHEIM: Young Trondhjemites, 22.3.2019

42195104_2299708936954420_2987120127683592192_n.jpg

Young  Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Årets konferanse tar plass 22.mars ved NGU. Dette er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere som holder til i Trondheimsområdet. Under Young Trondhjemites kan du dele din egen forskning, lære av andre, samtidig som du utvider nettverket ditt. Konferansen omfatter alle tema innenfor geologi og dette er en god mulighet å vise fram din forskning innen snøskred.

Les mer