På denne siden finner du informasjon om relevante konferanser, kurs og diverse frister som vi kjenner til. Vi beskriver noen begivenheter vi kjenner til i 2020, og legger kontinuerlig inn diverse hendelser i kalenderen. Hjelp oss gjerne med å holde oss oppdatert. 


Møtepunkt og frister 2020

AVALUNSJ: Klimeandringer og konsekvenser for skianlegg (15. januar kl. 11:15 – 12:00)

Norskred får «digitalt besøk» fra Hallvard Dannevig i Vestlandsforskning. Han vil fortelle om sitt forskningsarbeid om klimaendringer og konsekvenser for skianlegg.

Faglunsjen gjennomføres som et halvtime langt webinar (på Skype for Business, Google hangout eller tilsvarende løsning). Etter denne halvtimen blir satt av 15 minutter til å stille spørsmål. En møteleder koordinerer dette. Det er naturligvis fullt mulig å koble seg opp og bare lytte til presentasjonen.

Påkoblingsinfo blir sendt ut iht. medlemsliste i Norskred.


Klimaendringer og skred mot vegnettet (23.-24. januar)

Denne arbeidssamlinga er retta mot fjellredningsteneste, beredskap og offentlege instansar. Den tek for seg ein rekkje problemstillingar knytt til kva konsekvensar eit våtare, villare og meir ekstremt klima vil få for vegnettet og redningstenesta i Noreg.

Workshopen blir leia av Albert Lunde, erfaren fjellredningsmann, forskar og prosjektmedarbeidar for Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning.

Les meir


AVALUNSJ: Skredmedisin og behandling av skredtatte (21. februar kl. 11:15 – 12:00)

«En skredpasient bør behandles som en traumepasient inntil det motsatte er bevist», skriver Skaiaa og Thomassen (2016) i en artikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforening ). De gikk gjennom internasjonal forskning på feltet, og oppsummerte i artikkelen prinsippene for medisinsk behandling av skredtatte, sett i en norsk kontekst.

Fredag 21. februar får Norskred digitalt lunsjbesøk av en av artikkelforfatterne; Sven Christjar Skaiaa. Han er spesialist i anestesiologi og tindevegleder, med spesialkompetanse innen fjellmedisin og fjellredningstjeneste. Skaiaa er medlem av ICAR MedCom.

Webinaret gir en halvtimes gjennomgang av temaet for ikke-medisinere, og deretter et kvarter avsatt til spørsmål fra «salen». Påkoblingsinfo (i Skype, Google Handout el.l.) sendes ut iht. medlemsliste.

Tindeveglederkvalifisering (frist 1. mars 2020)

Det blir nytt opptak til tindeveglederkvalifiseringen våren 2020. NORTIND har tradisjonelt hatt opptak annethvert år, men det ble gjenomført opptak både i 2017 og i 2018. På sikt er det et mål med årlige opptak, men organisasjonen har pr i dag ikke kapasitet til å gjennomføre et opptak i 2019.   Mer om kravene til opptak og søknadsprosessen kan du lese her. Søkere som er funnet kvalifisert blir invitert på opptakssamling på ski i Hemsedal 30.3-1.4, med oppmøte på ettermiddagen den 30.3. Opptakssamling for klatring blir avholdt i mai.

Søknadsfrist er 1. mars 2020

Interpraevent (Bergen, 11. – 14. mai)

Natural hazards in a changing world: Avalanches, debris flows, floods, landslides & rock falls. Focus will be on integrated management of natural hazards and risks, equally considering causes of disasters as well as measures of prevention, preparedness, response and recovery in the view of climate and social changes.

interpraevent2020.no

Skiveglederkvalifisering (frist 1. oktober 2020)

Søknadsfrist er 1. oktober 2020. Opptakssamling blir avholdt i desember 2020.


ISSW i Fernie, Canada (4. – 9. oktober)

The ISSW (International Snow Science Workshop) is the world’s largest conference on snow and avalanches. Its success lies in the motto: ‘A Merging of Theory and Practice‘. The thematic focus lies on current advances in snow and avalanche science, case studies and innovative technologies at an international level. 

Fernie – a small historic mountain town surrounded by steep canadian mountain slopes – supports the ISSW and its values to ensure the successful organization and performance of the 2020 event

Some important dates:

  • January 13 — Call for Abstract Submissions
  • March 23 — Registration Booking Opens
  • April 27 — Abstract Submission Deadline
  • June 29 — Early Registration Deadline
  • June 29 — Presenting Authors Registration Deadline
  • August 24 — Full Papers Due
  • September 4 — Regular Registration Deadline
  • October 4 – 9 — Conference Dates

Tips oss!

norskred_calendar

Tips oss gjerne på norskred@norskred.no om du har informasjon som du vil dele med andre.