Should I jugde Safety or Danger?

I Norskreds digitale faglunsjserie ‘AVALUNSJ’, fikk vi 15. januar 2021 lunsjbesøk av forsker Matthew Stephensen ved Center for Avalanche Research and Education (CARE) ved Universitetet i Tromsø. Matthew forsker på hvordan kognitive skjevheter og andre subjektive faktorer påvirker vår bedømmelse av snøskredfare og tilliten vi har til disse vurderingene.

Matthew presentere noen av funnene sine og ba samtidig om tilbakemeldinger fra deltakerne. Hvilken rolle spiller spørsmålet vi stiller oss selv i toppen av henget for hva vi til slutt bestemmer oss for? Hvordan kan to personer med samme kompetanse og erfaring ende opp med motsatte beslutninger, selv om informasjonen og verdiene er de samme?

Faglunsjene i Norskred er vanligvis forbeholdt medlemmene i foreningen. Denne gangen gjorde vi tillegg et opptak, slik at både vi og CARE kan nå et større publikum. Opptaket finner du nedenfor.

Om du vil få med deg flere slike faglunsjer, bør du vurdere å søke medlemskap.