Naturen er en krevende læremester

Hver vinter retter flere og flere skituppene inn i bratt terreng. Det går ikke alltid bra. Noen tar valg som fører til at de dør i snøskred. Å vurdere skredfaren er vanskeligere enn mange tror.

Tekst: Markus Landrø

Et snøskred er et resultat av et komplisert samspill mellom en hel rekke faktorer. Noen faktorer er lette å vurdere, de fleste ikke. Den virkelig store utfordringen er likevel mangelen på tilbakemelding. Mye av det vi lærer ellers i livet baserer seg på prøving og feiling. Det fungerer dårlig i skredterreng. Bare unntaksvis får vi vite noe om kvaliteten på beslutningene våre – og det er gjerne når skredet løsner. Naturen er altså en krevende læremester.

Løsningen har vært å tilby ulike metoder som kan strukturere og forenkle beslutninger i skredterreng. Alle metodene bygger på vurdering av en rekke faktorer som leder frem til en “go eller no go” beslutning. Generelt deler disse metodene seg i to kategorier; de probabilistiske og de analytiske. De probabilistiske baserer seg på faktorer som går igjen i fatale ulykker og bruker statistikk som for å beregne risiko. De analytiske metodene krever mer kompetanse og handler ofte om å kunne vurdere faktorer som snødekke og stabilitetstester. Vi stilte oss spørsmålet, hvor gode er disse metodene? Brukes metodene av ekspertene, de med mest eksponering?  Og hvilke av de underliggende faktorene, løsrevet fra metodene, mener ekspertene er avgjørende, relevante eller irrelevante?

For å finne svar på dette har vi analysert de 9 vanligste beslutningsmetodene og sett på hvilke faktorer de baserer seg på. I tillegg har et ekspertpanel foreslått andre relevante faktorer som ikke er inkludert i metodene – totalt 53 faktorer. Deretter ba vi 100 eksperter om først å vurdere om hver enkelt faktor var; avgjørende, relevant eller irrelevant. Til slutt spurte vi ekspertene om kjennskap til og bruk av de forskjellige metodene.

Vil du vite mer om hva vi fant ut, så finner du artiklene her:

Avalanche decision-making frameworks: Classification and description of underlying factors (Markus Landrø, Gerit Pfuhl, Rune Engeset, Miriam Jackson and Audun Hetland in Cold Regions Science and Technology, vol. 169, January 2020, 102903)

Avalanche decision-making frameworks: Factors and methods used by experts (Markus Landrø, Audun Hetland, Rune Engeset and Gerit Pfuhl in Cold Regions Science and Technology, Available online from 31 October 2019, 102897)