Yrkesutdanning for skivegledere

NORTIND skiller ut deler av tindeveglederutdanningen i en egen modul som består av snø- og skredfag, ski- og breferdsel. I februar starter opptaket til den nye yrkesudtanningen for skivegledere.

«Føring på alpine skiturer har blitt et stort arbeidsfelt for NORTINDs medlemmer, og fra reiselivsnæringen rapporteres det også om stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft». Det er NORTIND som melder dette på sine nettsider 2. novemeber 2018. Skiveglederne får samme arbeidsfelt som tindevegledere ved føring og kurs på alpine og nordiske ski i Norge. Skiveglederkvalifiseringen vil bygge på de delene av tindeveglederkvalifiseringen som omhandler ski, snø- og skredfag, ski- og breferdsel. Kvalifiseringen vil strekke seg over tre vintersesonger.

Kurset gjennomføres over tre vintersesonger, med ulike temaer. Det blir også lagt vekt på egenferdighet, både arbeidsrelatert og på egen hånd, sier visepresident Jørgen Aamodt til Fri Flyt. På spørsmål om hvilke jobbmuligheter han ser for seg for de nye skiveglederne, svarer Aamodt at «i dag er det mangel på kvalifisert arbeidskraft. At du kan gå på skole for å bli skivegleder tror jeg vil gjøre at flere vil se på det som en reell yrkesmulighet, ikke bare noe du gjør ved siden av studier eller annen jobb».

Søknadsfrist for første kull er 31. desember 2018.