Priser for godt faglig arbeid

Under banketten på ISSW 2018, den internasjonale snøskredkonferansen i Innsbruck, ble det utdelt priser både for yngre og eldre bidragsytere i snøskredfagene. Det norske fagmiljøet var godt representert i begge ender av skalaen.   

Life Achievement Award

Den første prisen som ble delt ut, gjaldt for dem som har vært lenge i bransjen og som har bidratt med livslang innsats for skredfag og forebygging av skredulykker. Det ble kåret tre prisvinnere:
 • Josef Hopf, Østerrike
 • Karstein Lied, Norge
 • Bernhard Zenke, Tyskland
Karsten Lied fra Norge ble altså tildelt ISSW-prisen som en annerkjennelse av hans livslange tjeneste for det internasjonale fagmiljøet med mål om sikring av liv og samfunn mot snøskredfare. Karstein var dessverre forhindret fra å motta prisen på banketten i Innsbruck, der hans mangeårige kollega på NGI, Ulrik Domaas, leste opp en beskrivelse av Karstein lange virke og pionerarbeid. Det ble blant annet vist til hvordan Karstein jobbet fram alfa-betametoden for beregning av utløpslengder (se bl.a.Lied & Bakkehøi, 1980) . En annen kollega, Erik Hestnes, mottok det synlige beviset på prisen på vegne av Karstein. Denne uka ble Karstein overrakt diplomet under en tilstelning på NGI i Oslo.
Norsk skredfaglig forening har sent sine varmeste gratulasjoner med en velfortjent pris.

 

Karstein_ISSW2018

Ulrik Domaas og Karstein Lied (t.h.) under tilstelning på NGI 31.10.2018 for å markere prisen. 

Se også: «Håndbok om snøskred» (Kristensen & Lied, 1980)

 

Young Snow Professional (YSP) Award

For prisen «Young Snow Professionals (YSP) Award», ble om lag femti innsendte bidrag til konferansen vurdert av programkomiteen. Kun hovedforfattere under 30 år var kvalifisert til å delta. Av disse femti ble ti bidrag nominert til prisen. Blant de ti nominerte var Håvard Toft Larsen (25), som er student ved Universitetet i Bergen (med kombinert studieløp med Universitetet i Oslo og Montana State University), og Stian Langeland (29), som er daglig leder i Wyssen Norge AS.

De nominerte var:

 • *Anton Komarov, Russland
 • *Taylor Clark, Canada
 • *John Sykes, USA
 • Stian Langeland, Norge
 • Bertrand Cluzet, Frankrike
 • Matthias Walcher, Østerrike
 • Håvard Toft Larsen, Norge
 • Philipp Laurens Rosendahl, Tyskland
 • Matthieu Vernay, Frankrike
 • Khim B. Khattri, Nepal
IMG_0493
Stian Langeland (bildet over) presenterte betrakninger om metodikk for lokal og objektspesifikk skredvarsling. Tittelen på artikkelen var «An Operational Specific Avalanche Risk Matrix (OSARM): Combining the Conceptual Model of Avalanche Hazard with risk analysis and operational mitigation strategies» (se Langeland, et al., 2018).
IMG_0565
Håvard Toft Larsen (bildet over) presenterte sin metodikk for å bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) til å klassifisere skredterreng iht. Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES). Tittelen på artikkelen var «GIS based ATES mapping in Norway, a tool for Expert guided mapping» (se Larsen, et al., 2018).
Vi gratulerer de nominerte med godt utført arbeid og internasjonal anerkjennelse for dette.
*Prisen ble til slutt delt mellom Komarov et al. (2018), Russland, Clark & Haegeli (2018), Canada, og Sykes et al. (2018), USA.